fbpx

Om Miljøpark

Historien om Miljøpark handler om et ønske om å endre en bransje som for lang tid siden gikk ut på dato. Ønsket materialiserte seg i 2009 da vi fikk i oppdrag å rydde en tomt etter gammel svilleproduksjon i Trondheim. Tomten var forurenset og alle jordmasser ble fraktet til deponi, uten mulighet for gjenbruk. Vi mente det var mulig å løse problemet på en bedre måte, som både ville gi samfunnet en langsiktig gevinst og økt konkurransekraft for oss.

Vi tok utgangspunkt i avfallsforskriften og forsøkte å forstå hvordan forsvarlig håndtering av avfall kunne integreres naturlig i verdikjeden og bidra til en bærekraftig sirkulærøkonomi.

Vi avdekket tidlig at bransjen var preget av lite utvikling og utdaterte holdninger. Manglende ønsker om utnyttelse av bedre metoder og ny teknologi gjorde at avfallsforskriften heller ikke kunne etterleves. Regelverket gav i tillegg lite insentiv for å fremme gjenbruk og gjenvinning, noe deponiløsningene bar preg av.

Vi bestemte oss for å utvikle fremtidens rensemetode for forurensede masser. Med ny teknologi som fremmer samfunnsøkonomisk lønnsomme gjenvinningstiltak og reduserer helse- og miljøskader knyttet til avfallshåndtering.

Vi ville oppfylle kravene i avfallsforskriften. Les hele historien her.