fbpx

Miljøvennlig asfalt i Trondheim

Miljøvennlig asfalt produseres med bruk av rensede masser fra Rimol Miljøpark. Foto.

De første lengdene av en ny miljøvennlig asfalt ble lagt i Trondheim i juni. Nå ser AF Gruppen og NCC muligheter for økt gjenbruk i morgendagens byggematerialer.

Rimol Miljøpark i Trondheim er landets mest høyteknologiske mottak for rensing og resirkulering av forurenset masse, og siden mars er det også det første gjenvinningsanlegget i Norge som kan produsere sertifisert tilslag i ny betong og asfalt. Dette har åpnet for nye muligheter for å ta i bruk gjenbruksprodukter i morgendagens byggematerialer, og i juni ble første lengdene av en ny miljøasfalt lagt i Trondheim av NCC.

Miljøasfalten ble laget sammen med NCC Industry som har utviklet flere asfaltresepter som gir mulighet for bruk av inntil 95 prosent vasket tilslag. Miljøasfalten viste seg å fungere utmerket både i produksjon og ved utlegging.  

-Dette gir stort potensial for å få asfalten inn i et helt annet sirkulært perspektiv enn tidligere tenkt mulig sier Joar Caspersen, direktør i NCC Industry.

Tilslag fra fortiden

Miljøparkene har blant annet AF Gruppen på eiersiden, og har etablert seg i Trondheim og på Nes og Jølsen på Østlandet.

Miljøparkene vasker, sorterer og gjenvinner masser som tidligere har blitt levert til deponi. Den AF-utviklede renseteknologien muliggjør at man kan motta og gjenvinne alle typer masser lokalt, og leverer rene og godkjente produkter tilbake til samfunnet i form av blant annet strøsand, pukk og, i dette tilfellet, tilslag til asfalt. Gjenvinningsprosessen eliminerer behovet for store deponier og naturinngrep i jomfruelig terreng med utvinning av begrensede naturressurser.

–  Vår bransje henger igjen i fortiden når det gjelder å benytte de sirkulære mulighetene som finnes. Nå lykkes vi med å skape fullverdige materialer til nye produkter. Dette gir konkurransekraft og bidrar samtidig til en bærekraftig bransjeutvikling. Trondheim er en foregangskommune i bruk av bærekraftige og sirkulære produkter. Til vinteren sikres også glatte veier med resirkulert strøsand fra Miljøparken. Flere andre kommuner ser nå i samme retning, sier Eirik Wraal, konserndirektør for Energi og Miljø i AF Gruppen.

En panteordning for bygg- og anleggsbransjen

AF Decom har lenge hatt en strategi om å utvikle en miljøteknologi for å bidra til et bedre miljø, redusere avfall og minimere forbruket av ikke fornybare ressurser. En viktig del av denne strategien har vært å se på muligheter for å øke verdien av gjenbruksprodukter i morgendagens byggematerialer.

Som et resultat av et samarbeid med Kontrollrådet ble Miljøparken i mars det første gjenvinningsanlegget i Norge som kan produsere sertifisert tilslag i ny miljøvennlig asfalt og betong. 

– Vi ser på dette som en form for panteordning for bygg- og anleggsbransjen der vi tar inn forurenset masse, og leverer produkter som vi har renset og gjenvunnet ut igjen til samfunnet og kretsløpet det allerede er en del av. At store byggherrer som Statens vegvesen nå vurderer å ta med CO₂-vekting i flere av sine kontrakter fremover ser vi på som et viktig grep for å redusere utslippene i bransjen, men også for å sikre tilgang til masser for fremtidige generasjoner, sier Wraal.