Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/miljopark_789/public/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/miljopark_789/public/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/miljopark_789/public/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/miljopark_789/public/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/miljopark_789/public/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/miljopark_789/public/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/miljopark_789/public/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/miljopark_789/public/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/miljopark_789/public/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/miljopark_789/public/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Miljøbetong er kommet for å bli - Miljøpark

Miljøbetong er kommet for å bli

Miljøpark og Betong Øst har utviklet en sirkulær miljøbetong som tas i bruk på Østlandet av Betonmast

Miljøbetong er nå på vei til Østlandet. Fra venstre: Olaf Sletner (prosjektleder Utstillingsplassen), Stefan Skjæret (teknologisjef Betong Øst), Trond Espen Giæver (daglig leder Nes Miljøpark) og Dag Stenersen (prosjektsjef Betonmast Innlandet). Foto: Joakim Mangen

Med banebrytende teknologi fra Miljøpark er det mulig å produsere mer miljøvennlig betong. Nå gjøre sirkulær miljøbetong tilgjengelig også på Østlandet.

I 2021 gikk AF Gruppen, Betong Øst og Betonmast sammen og utviklet markedets mest miljøvennlige betong i Trøndelag. Nå skal vår miljøbetong produseres på Østlandet også.

– Vi har fått grønt lys til å bruke vasket gravemasse som tilslag i betong ved Nes Miljøpark utenfor Oslo. Sammen Betong Øst er vi de første som kan tilby et slikt produkt. Det betyr at det kan bygges mer bærekraftig på Østlandet fremover, sier Trond Espen Giæver, daglig leder på Nes Miljøpark.

Vi gjør avfall til en ressurs.

Trond Espen Giæver, daglig leder på Nes Miljøpark

– Vi kan bruke gravemasser som ellers ville gått til tradisjonelle deponi. Vi unngår dermed å ta ut ikke-fornybare ressurser og forhindrer de enorme naturinngrepene dette medfører. Samtidig gjør vi avfall til en ressurs. Det er en stor gevinst for samfunnet, forteller Giæver.

Rensemetoden løser også flere miljøutfordringer i samme prosess. Den reduserer avfallets volum og bidrar til samfunnsmessige gevinster ved å gi deponiet lenger levetid. Teknologien gjør det enklere å håndtere massene, og reduserer farene ved deponilagring.

Miljøbetong – et bærekraftig steg for bransjen

Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Det er samtidig det produktet bransjen har mest å hente på for å få ned CO2-avtrykket. Ferdigbetongbransjen jobber stadig for å kutt CO2-utslipp, og samarbeidet er et viktig steg på veien mot et nullutslippsprodukt.

– Betongen vi har utviklet sammen med AFs Miljøparker endrer ingen egenskaper. Det tilfredsstiller alle krav på linje med betong produsert med natursand eller maskinsand, forteller Stefan Skjæret, Teknologisjef i Betong Øst.

Betong er verdens mest brukte byggemateriale og har stort potensial til å redusere klimagassutslipp

Betongen tilfredsstiller alle krav på lik linje med betong produsert med natursand eller maskinsand

Stefan Skjæret, Teknologisjef i Betong Øst

– Her foreligger CE Ytelseserklæring for tilslaget, og prøveomfang- og hyppighet er langt større enn for tilslag produsert fra jomfruelige masser. Kvalitetskontrollen gir trygghet for at sluttproduktet er minst like bra som tidligere, bare langt mer bærekraftig, sier Skjæret.

Går foran og tar ansvar

Betonmast er første entreprenør til å ta miljøbetongen i bruk, når Miljøpark og Betong Øst ruller denne ut på Østlandet.

– Betonmast er opptatt av å bruke mindre jomfruelige ressurser, og dette produktet er helt i tråd med vår strategi. Vi er en stor aktør og må evne å gå foran og velge produkter med resirkulerte ressurser. Vi er stolte av å videreføre samarbeidet med Miljøpark og Betong Øst fra Trøndelag. Denne gangen skal miljøbetongen brukes i Sverdrupsgate 47 i Hamar sentrum, sier Dag Stenersen, Prosjektsjef i Betonmast Innlandet.

Sverdrupsgate 47 er et kontorbygg på 8 etasjer som bygges for Utstillingsplassen Eiendom. Prosjektet får en tydelig miljøprofil med blant annet BREEAM-NOR Excellent.

Les også om vår deltakelse i EarthresQue