fbpx

Levere masser

  • Kundeinformasjon
  • Karakterisering
  • Dokumentasjon

Beskrivelse av massene

TOC nivå (organisk innhold) < 3 %
JaNeiUsikker
TOC nivå < 5 %
JaNeiUsikker
Har avfallet meget høyt vannivå?
JaNeiUsikker
Har massene vært utsatt for forurensende aktivitet?
JaNeiUsikker
Oppstår avfallet jevnlig
JaNeiUsikker

Klassifisering

Inert avfallOrdinært avfallFarlig avfallUsikker

Lag/Kornfordeling

TopplagMellom-lagBunnlag (ink leire)Usikker
Avfallstype Betegnelse NS kode EAL kode Leveres
Jord/gravemasser
Jord/gravemasser (ren) 1601 170504 Leveres
Jord/gravemasser (lettforurenset) Tilstandsklasse 2 og 3 1603 170504 Leveres
Jord/gravemasser (forurenset) Tilstandsklasse 4 1604 170504 Leveres
Jord/gravemasser (meget forurenset) Tilstandsklasse 5 1604 170504 Leveres
Betong/tegl
Betong (ren) 1611 170101 Leveres
Betong armert (ren) 1612 170101 Leveres
Betong (forurenset) 1614 170101 Leveres
Betong armert (forurenset) 1614 170101 Leveres
Betong & tegl (ren) 1611 170101 Leveres
Betong & tegl armert (ren) 1612 170101 Leveres
Asfalt
Asfaltflak med stein/grus 1619 170301 Leveres
Stein
Sprensgtein, kult, pukk 1601 170504 Leveres
Annet avfall
Slagg, støv, bunnaske og flygeaske 1671 190112 Leveres
Leire/blålmums 1601 10409 Leveres
Muddermasser (forurenset) 1603 170505 Leveres
Asbestholdige materialer 7250 170605 Leveres
Sandfangsavfall 1603 190802 Leveres
Ferskvannsholdig borevæske og boreavfall 1681 10504 Leveres
Jernbaneballast 1603 170508 Leveres
Avfall fra gaterengjøring 1603 200303 Leveres
Annet Leveres

Dokumentasjon

Vedlagt dokumentasjon Ja/Nei Last opp
Analyserapport fra lab JaNei
Miljøsaneringsrapport JaNei
Rapport fra miljøteknisk grunnundersøkelse JaNei
Utlekkingstest fra lab JaNei
Har du representative bilder av massene JaNei