Bærekraftige produkter

Miljøpark vasker, sorterer og gjenvinner rene og forurensede masser. Resultatet er bærekraftige, fullverdige naturprodukter med en rekke fordeler som kan brukes på nytt i samfunnet:

Bedre kvalitet og egenskaper

Kvaliteten av stein og sand betegnes blant annet ut fra hvor motstandsdyktig den er når den blir utsatt for ytre påvirkning. En porøs bergart vil for eksempel knuses lettere og egner seg dårlig til belastning med høyt trykk eller jevn slitasje. Miljøparks sirkulære produkter har allerede vært utsatt for belastning og slitasje ved tidligere bruk, hvilket gjør de sterkere og mer motstandsdyktige enn produkter som kommer rett fra et jomfruelig steinbrudd. Evolusjonen har gjort våre masser bedre rustet til å overleve fremtidige formål og kan kalles bærekraftige. Resultatet er sluttprodukter som er bedre tilpasset våre behov som et resultat av naturlig seleksjon.

bærekraftige produkter
Produkter fra Miljøpark har egenskaper som er bedre enn jomfruelige naturprodukter

Støv og finstoff

Alle massene som sorteres og vaskes av en Miljøpark fremstår som rene etter behandling. I prosessen skilles finstoffet ut og fjernes. Resultatet er produkter som støver og slammer mindre enn tradisjonelle produkter.

Frost og drenering

Frost og tele skyldes ofte oppfylling med telefarlige masser. Frost i telefarlige materialer medfører at massene trekker til seg vann som danner is. Isen gjør at terrenget over løfter seg og vi får telehiv. Når isen smelter gir den et overskudd av vann i materialene som igjen reduserer bæreevnen. Det er derfor viktig å benytte masser med god frostmotstand i områder utsatt for kulde og fuktighet. Frostmotstanden er først og fremst knyttet til finstoffinnholdet i massene. Når finstoffet fjernes har ikke massen samme evne til å holde på vann og sjansen for at telehiv oppstår reduseres vesentlig. Masser fra våre anlegg er derfor fri for finstoff og gir produkter med god frostmotstand egnet for frostsikring og drenering.

Forurensning og fotavtrykk

Utvinning av sand, stein og grus foregår som regel i tradisjonelle steinbrudd gjennom sprenging, knusing og sortering. Virksomheten kan føre til støy og støv i sine nærområder. Etter endt bruk kan steinbrudd også etterlate seg permanente inngrep i naturen. Miljøpark vasker, sorterer og gjenvinner masser og fører dem tilbake til kretsløpet. Prosessen reduserer behovet for naturinngrep og utvinning av begrensede naturressurser.