fbpx

Levere masser

  • Kundeinformasjon
  • Karakterisering
  • Dokumentasjon

  Beskrivelse av massene

  TOC nivå (organisk innhold) < 3 %
  JaNeiUsikker
  TOC nivå < 5 %
  JaNeiUsikker
  Har avfallet meget høyt vannivå?
  JaNeiUsikker
  Har massene vært utsatt for forurensende aktivitet?
  JaNeiUsikker
  Oppstår avfallet jevnlig
  JaNeiUsikker

  Klassifisering

  Inert avfallOrdinært avfallFarlig avfallUsikker

  Lag/Kornfordeling

  TopplagMellom-lagBunnlag (ink leire)Usikker
  Avfallstype Betegnelse NS kode EAL kode Leveres
  Jord/gravemasser
  Jord/gravemasser (ren) 1601 170504 Leveres
  Jord/gravemasser (lettforurenset) Tilstandsklasse 2 og 3 1603 170504 Leveres
  Jord/gravemasser (forurenset) Tilstandsklasse 4 1604 170504 Leveres
  Jord/gravemasser (meget forurenset) Tilstandsklasse 5 1604 170504 Leveres
  Betong/tegl
  Betong (ren) 1611 170101 Leveres
  Betong armert (ren) 1612 170101 Leveres
  Betong (forurenset) 1614 170101 Leveres
  Betong armert (forurenset) 1614 170101 Leveres
  Betong & tegl (ren) 1611 170101 Leveres
  Betong & tegl armert (ren) 1612 170101 Leveres
  Asfalt
  Asfaltflak med stein/grus 1619 170301 Leveres
  Stein
  Sprensgtein, kult, pukk 1601 170504 Leveres
  Annet avfall
  Slagg, støv, bunnaske og flygeaske 1671 190112 Leveres
  Leire/blålmums 1601 10409 Leveres
  Muddermasser (forurenset) 1603 170505 Leveres
  Asbestholdige materialer 7250 170605 Leveres
  Sandfangsavfall 1603 190802 Leveres
  Ferskvannsholdig borevæske og boreavfall 1681 10504 Leveres
  Jernbaneballast 1603 170508 Leveres
  Avfall fra gaterengjøring 1603 200303 Leveres
  Annet Leveres

  Dokumentasjon

  Vedlagt dokumentasjon Ja/Nei Last opp
  Analyserapport fra lab JaNei
  Miljøsaneringsrapport JaNei
  Rapport fra miljøteknisk grunnundersøkelse JaNei
  Utlekkingstest fra lab JaNei
  Har du representative bilder av massene JaNei