fbpx

Levere masser

  [cf7mls_step cf7mls_step-719 "Videre"]

  Beskrivelse av massene

  TOC nivå (organisk innhold) < 3 %

  JaNeiUsikker

  TOC nivå < 5 %

  JaNeiUsikker

  Har avfallet meget høyt vannivå?

  JaNeiUsikker

  Har massene vært utsatt for forurensende aktivitet?

  JaNeiUsikker

  Oppstår avfallet jevnlig

  JaNeiUsikker


  Klassifisering

  Inert avfallOrdinært avfallFarlig avfallUsikker

  Lag/Kornfordeling

  TopplagMellom-lagBunnlag (ink leire)Usikker

  Avfallstype

  Betegnelse

  NS kode

  EAL kode

  Leveres

  Jord/gravemasser

  Jord/gravemasser (ren)

  1601

  170504

  Leveres

  Jord/gravemasser (lettforurenset)

  Tilstandsklasse 2 og 3

  1603

  170504

  Leveres

  Jord/gravemasser (forurenset)

  Tilstandsklasse 4

  1604

  170504

  Leveres

  Jord/gravemasser (meget forurenset)

  Tilstandsklasse 5

  1604

  170504

  Leveres

  Betong/tegl

  Betong (ren)

  1611

  170101

  Leveres

  Betong armert (ren)

  1612

  170101

  Leveres

  Betong (forurenset)

  1614

  170101

  Leveres

  Betong armert (forurenset)

  1614

  170101

  Leveres

  Betong & tegl (ren)

  1611

  170101

  Leveres

  Betong & tegl armert (ren)

  1612

  170101

  Leveres

  Asfalt

  Asfaltflak med stein/grus

  1619

  170301

  Leveres

  Stein

  Sprensgtein, kult, pukk

  1601

  170504

  Leveres

  Annet avfall

  Slagg, støv, bunnaske og flygeaske

  1671

  190112

  Leveres

  Leire/blålmums

  1601

  10409

  Leveres

  Muddermasser (forurenset)

  1603

  170505

  Leveres

  Asbestholdige materialer

  7250

  170605

  Leveres

  Sandfangsavfall

  1603

  190802

  Leveres

  Ferskvannsholdig borevæske og boreavfall

  1681

  10504

  Leveres

  Jernbaneballast

  1603

  170508

  Leveres

  Avfall fra gaterengjøring

  1603

  200303

  Leveres

  Annet

  Leveres

  [cf7mls_step cf7mls_step-711 "Tilbake" "Neste"]

  Dokumentasjon

  Vedlagt dokumentasjon

  Ja/Nei

  Last opp

  Analyserapport fra lab

  JaNei

  Miljøsaneringsrapport

  JaNei

  Rapport fra miljøteknisk grunnundersøkelse

  JaNei

  Utlekkingstest fra lab

  JaNei

  Har du representative bilder av massene

  JaNei