fbpx

Kjøpsbetingelser

VILKÅR OG KJØPSBETINGELSER FOR KJØP AV VARER OG TRANSPORT FRA MILJØPARK

Partene

Selger er AF Decom (org.nr. 992 097 442), Innspurten 15, 0603 Oslo, post@miljopark.no, tlf. 22 89 11 00 og betegnes i våre kjøpsbetingelser som Selger.

Kjøper er den forbrukeren/virksomhet som foretar bestillingen, og betegnes i våre kjøpsbetingelser som Kjøper.

Avtalen

Med de unntak som følger av våre kjøpsbetingelser er avtalen bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selger i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kjøperens bestilling, og den annen part forstod eller burde ha forstått at det forelå en slik feil.

Selger forbeholder seg retten til å kansellere Kjøpers bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt, eller ikke kan leveres. Ved utsolgt vare vil Kjøper få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva Selger kan tilby i stedet. Ved bestilling foretatt i helg/helligdager vil slik melding gis førstkommende virkedag. Selger av produktet tar ikke ansvar for at produkter eventuelt er utsolgt.

Selger vil sende en bestillingsbekreftelse når bestillingen er mottatt og godkjent. Mottatt betaling for varer som ikke er levert vil bli refundert.

Varen

Informasjon om varens vekt, fraksjon m.v er beskrevet på miljopark.no. Kjøper er innforstått med at det forekommer variasjoner i form, størrelse og fargenyanser i gjenbruksmassene som selges gjennom miljopark.no.

Bildene som er presentert på Selgers hjemmeside representerer en tilsvarende vare og Selger tar forbehold om at det faktiske produktet vil kunne avvike noe fra det som fremgår av bildet på miljopark.no.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Selgeren til Kjøperen.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt elektronisk ved forsendelse av varen. Hvis det ønskes utsendelse av faktura per post kan dette gjøres mot en kostnad på NOK 8,90 per faktura. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 30 dager. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Alle priser er eks. merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet (eks. mva). Hvis Kjøper ønsker å få varen fraktet inkluderer prisen frakt frem til tomtegrense på angitt leveringsadresse.

Levering

Levering er skjedd når Kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Varen kan enten hentes av Kjøper på avtalt sted eller bli avlevert på angitt leveringsadresse. Merk at transportkostnadene inkluderer leveranse til tomtegrense på angitt leveringsadresse. Hvis Kjøper ønsker lossing på andre steder på leveringsadressen så avtales dette direkte med transportør. Pris og oppgjør for dette tas direkte med transportør.

Kjøper oppfordres til å være tilstede når varen leveres, samt å undersøke varen før den blir avlevert. Dersom varen har mangel, må Kjøper straks melde fra til sjåfør eller ta kontakt med Selger.

Leveringstidspunkt

Ved bestilling vil leveringstid bli estimert. Leveringstiden er ikke bindende for Selger. Dersom Selger ikke kan levere til den estimerte leveringstid, vil Kjøper bli informert om dette innen rimelig tid. Ved bestilling foretatt i helg/helligdager vil slik melding gis førstkommende virkedag. Selger kan ikke holdes ansvarlig for at varen ikke kan leveres til estimert leveringstid.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøper gjøres oppmerksom på at dersom varen på grunn av sin art blandes sammen med andre varer på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre, hvilket i de fleste tilfeller vil gjelde for ulike typer singel, pukk, settemasse, kult, knust asfalt og sand, er varen unntatt bestemmelsene om angrerett.

Det samme gjelder transport av varer, som i sin helhet er unntatt angrerett. Det vil si at angreretten ikke kan benyttes på avtalen om transport.

Dersom varen er omfattet av reglene om angrerett, og Kjøper benytter denne angreretten, må Kjøper likevel fullt ut bære kostnadene ved retur av varen(e) dvs. opplasting av varen(e), leie av bil med grabb samt transport / levering tilbake til utsalgssted.

For opplasting og returtransport forutsettes at at massene ligger urørt på tippsted, og at de er tilgjengelig for bil med grabb. I noen tilfeller vil det være behov for flere turer, da en bil med grabb ikke kan lesse like mye som en ordinær lastebil. Området rundt tippstedet, vil etter lessing kunne bære preg av massene som har vært tilstede. Massene fjernes innen 14 dager.

For de tilfeller der angreretten kommer til anvendelse må Kjøper gi Selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. Skjema til bruk ved utøvelse av angreretten finnes på miljopark.no.