Miljøpark

Samfunnet vårt endrer seg og vi søker i større grad enn tidligere forbruk som gir oss nytte uten fare for at det skader oss, samfunnet eller planeten – vi snakker om «det grønne skiftet».

Begrenset tilgang til ressurser gjør at behovet for sirkulærøkonomi øker, og utvikling av nye og bærekraftige løsninger som skal sikre også fremtidige generasjoners muligheter tvinges frem. Europakommisjonens mål for sirkulærøkonomien er at mer enn 80 prosent av materialer skal gjenvinnes og forbli i kretsløpet innen 2030. For å nå målet må alle bidra til å løse vår tids store miljø- og samfunnsutfordringer, gjennom nytenkning og åpne holdninger.

I flere år har vi forsket på metoder og teknologi for å finne frem til en ny løsning for gjenvinning av masser. Vår teknologi bidrar til et renere miljø ved at vi gjenvinner inntil 80 prosent av massene som ellers ville havnet i tradisjonelle deponier.

Vi løser morgendagens miljøutfordringer.

Lær mer om Miljøpark