Miljøpark

Samfunnet endrer seg og søker i stadig økende grad forbruk som gir nytte uten fare for at det skader oss eller planeten vår. Vi snakker om «det grønne skiftet». Miljøpark bidrar aktivt til dette skiftet ved at vi som første aktør i landet evner å gjenvinne forurensede masser.

Begrenset tilgang på naturressurser gjør at behovet for sirkulærøkonomi øker, og utvikling av nye og bærekraftige løsninger, som Miljøpark, tvinges frem for å sikre fremtidige generasjoners muligheter.

Moderne teknologi

Våre anlegg er et resultat av flere års forskning på metoder og ny teknologi. Ambisjonen var å finne en løsning for økt gjenvinning av forurensede masser. Tradisjonelt er naturressurser av denne karakteren levert uavkortet til deponi, uten forsøk på å bevare disse i kretsløpet og gi de nytt liv. Miljøpark ble den første aktøren som klarte å rense forurensede masser i stor skala og gjøre dette om til rene naturprodukter som kan brukes på nytt i samfunnet.

Inntil 80 prosent av massene som leveres til Miljøpark kan friskmeldes og brukes på nytt i samfunnet.

Internasjonale mål

FN har med sine bærekraftsmål en ambisjon om at vi innen 2030 skal redusere avfallsmengden betydelig. Dette skal skje gjennom forbud, reduksjon, samt gjenvinning og ombruk av materialer. Europakommisjonen har også satt seg mål for den sirkulære økonomien og håndtering av avfall og masser. De sier blant annet at alt avfall som egner seg for gjenvinning eller annen behandling ikke tillates deponert fra 2030.

I tillegg til egne nasjonale krav og mål, har Norske myndigheter gjennom EØS-avtalen også forpliktet seg til EUs direktiver og mål.

For å nå målene som er satt må flere tenke nytt og bidra aktivt til å løse de store miljø- og samfunnsutfordringene vi står overfor.

Miljøparken bidrar med produksjon av blant annet rene produkter som strøsingel, pukk, settemasse og kult. Se hele vårt produktsortimentet her.

Miljøpark – Vi løser morgendagens miljøutfordringer.


Siste nyheter